Na Festiwal zaprasza organizator

Festiwal jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Barczewo

Strona została zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.